Turvallisuustietoutta tarvitaan lisää monessa yrityksessä

14.11.2011

Keväällä perustetun Pirkanmaan Yrittäjien turvallisuustoimikunnan tavoitteena on yrittäjien, viranomaistahojen ja kuntien välisen yhteistyön kohentaminen.Turvallisuustoimikunta pyrkii yrittäjien turvallisuustietouden lisäämiseen sekä minimoimaan yrittäjien turvallisuusriskejä muun muassa ennakoimalla.

Toimikunta teetti kesällä pirkanmaalaisyrityksille kyselyn, jossa tiedusteltiin yritysten turvallisuuteen liittyviä tekijöitä, nykytilaa ja kehittämistarpeita.

- Vaikka tiedon analysointi on kesken, on selvää, että monessa yrityksessä turvatarve on suuri. Karkeasti noin joka viides yrittäjä ilmoitti, että heillä on turvallisuusasioissa parantamisen varaa tai että turvallisuusasioita ei ole edes mietitty, kertoo turvallisuustoimikunnan puheenjohtaja Juha Turunen.

Yrittäjä-viranomaisyhteistyön tarvetta lisää se, että yhä useampi aiemmin viranomaisten vastuukenttään kuulunut asia on siirtynyt yrittäjien vastuulle. Esimerkiksi pelastussuunnitelman laatiminen on nykyisin yrittäjien vastuulla. Turvallisuustoimikunta pyrkii jatkossa keräämään turvallisuustietoutta mahdollisimman monelta sektorilta.

 

Lisätietoja:

Juha Turunen
Pirkanmaan Yrittäjät ry:n 
turvallisuustoimikunnan pj.
p. 050 383 9860