EU:n komissiolta paketti vastuullisesta yritystoiminnasta

30.10.2011

EU:n komissio on tehnyt aloitteita, joilla halutaan edistää vastuullisuutta yritystoiminnassa. Komissio julkisti erilaisia osakokonaisuuksia sisältävän paketin 25.10.2011.

Nyt julkistetun paketin yksi osa on sosiaalisen yritystoiminnan edistämistä koskeva keskustelunavaus. Komission mukaan sosiaalisten yritysten toimintaa tullaan helpottamaan mm. niiden rahoitusmahdollisuuksia parantamalla sekä muuttamalla julkisia hankintoja ja valtiontukia koskevaa sääntelyä. Näitä tavoitteita toteutetaan, kun hankintoja ja valiontukia koskevaa sääntelyä uudistetaan muutenkin. Sosiaalisen yritystoiminnan edistäminen on yksi sisämarkkinoiden tehostamispaketin (Single Market Act) kärkihankkeita.

Komissio ehdottaa myös tarkistuksia yritysten raportointivelvoitteisiin. Tarkoituksena on täsmentää eräiden toimialojen yritysten raportointia ja yhdenmukaistaa yritysten eurooppalaisia velvoitteita kansainvälisten käytäntöjen kanssa. PK-yrityksille erittäin hankala ehdotus koskee yritysten sosiaalisen raportoinnin yleistä merkittävää laajentamista. On mahdollista, että komissio tulee esittämään säännösmuutoksia, jotka merkitsisivät pienillekin yrityksille merkittäviä uusia raportointivelvoitteita ja kustannuksia. Tämä Komission suunnitelma tuomittiin tuoreeltaan PK-yritysten Eurooppa-järjestö UEAPME:n tiedotteessa paketin johdosta.

Tärkeä osa uudistusta on PK-yritysten tilinpäätössääntelyn helpottamista koskeva esitys. Tavoitteena on helpottaa tilinpäätöslaskelmien laatimista. Komissio arvioi, että uudistuksesta voisi koitua kaikkiaan 1,7 miljardin euron säästö PK-sektorin yrityksille vuosittain. Tästä asiasta annettiin tilinpäätösdirektiivien muutosesitys, jonka käsittely jatkuu Parlamentissa ja Neuvostossa.  

Komission tiedote paketista sekä linkit asianomaisten pääosastojen sivustoihin on saatavissa EU:n Internet-sivuilta.

Single Market Act on yksi SY:n EU-tietopaketissa erikseen seurattavista hankkeista.

Lisätietoja: antti.neimala@yrittajat.fi