Pirkanmaan Yrittäjät ry:n kannanotto kuntien elinkeinopanostuksiin

6.9.2011

Elinkeinopolitiikka ei ole oikea säästökohde

Pirkanmaan Yrittäjät ry:n kunnallis- ja elinkeinopoliittinen toimikunta haluaa Suomalaisen Yrittäjän päivänä 5.9. kiinnittää huomion kuntien elinkeino- ja maapolitiikkaan. Kunnat alkavat tehdä vuoden 2012 taloussuunnitelmiaan hyvin epävarmassa taloudellisessa tilanteessa ja säästöjä etsitään, mutta elinkeinopolitiikka ei ole oikea säästökohde. Pirkanmaan Yrittäjät ry:n mielestä elinkeinojen kehittämispanostusten pitäisi nyt päinvastoin kasvaa.

 

Huolestuttava esimerkki löytyy Tampereen kaupunkiseudun kunnista, jotka ovat säästäneet viimeisten kahden vuoden aikana elinkeino- ja matkailupalveluiden kustannuksissaan -10,9 % vuosittain (lähde: Tarkastuslautakunnat). Samaan aikaan alueen elinkeinoelämää on kohdannut yksi historian suurimmista rakennemuutoksista.

 

Kuntien pitäisi Pirkanmaan Yrittäjät ry:n mielestä kiinnittää huomiota myös seuraaviin maapoliittisiin haasteisiin:

 

1.    maapolitiikan pitää palvella elinkeinopolitiikkaa eli ottaa huomioon yritysten tarpeet ja odotukset

 

2.    maanhankintaan, kaavoitukseen ja kunnallistekniikan rakentamiseen pitää suunnata nykyistä merkittävästi  

       enemmän resursseja ja toteuttaa uusia, aiempaa monipuolisempia toimintamalleja

 

3.    kaavoitettujen, kunnallistekniikan piirissä olevien yritystonttien tarjonnan määrää pitää kasvattaa pikaisesti

 

4.    maapolitiikan pitää toimia ennakoivasti – ei vasta silloin, kun yritysten tarpeet ovat ajankohtaisia

 

5.    lain sallimaa maapolitiikan keinovalikoimaa pitää käyttää kokonaisuudessaan turvaamaan elinkeinoelämän

       tarpeet

 

6.    kuntien tonttihinnoittelu- ja taksoitusperusteet pitää saada yhdenmukaisemmiksi

 

7.    tontinluovutus pitää olla avointa ja tasapuolista kaikille yrityksille ja yrittäjille

 

8.    maapolitiikka pitää nähdä tuottavana toimintana – ei kulueränä kuntien budjeteissa

 

Pirkanmaan Yrittäjät muistuttaa, että suhdannevaihteluissa talouden vakaus perustuu pitkälti juuri pk-yrittäjyyteen. Pk-yritykset luovat Pirkanmaalle lähes 90 000 työpaikkaa. Yksityisen sektorin työpaikoista Pirkanmaalla lähes 70 % on pk-yrityksissä. Poliittisessa päätöksenteossa ei aina tiedosteta pk-yritysten kokonaisvaltaista taloudellista merkitystä.

 

 

Lisätietoja:

 

Pirkanmaan Yrittäjät ry

toimitusjohtaja Jari Jokilampi, p. 0500 731 445

kunnallis- ja elinkeinopoliittisen toimikunnan puheenjohtaja Kari Tolonen, p. 0400 634 631