Uusia palveluita harmaan talouden torjumiseksi

19.7.2011

Harmaan talouden torjuntayksikön palveluiden avulla viranomaistahot voivat selvittää muun muassa kuinka asiakkaiden verovelvoitteet on hoidettu.

Tekes on mukana julkisen rahoituksen pilottina Verohallinnon harmaan talouden torjuntayksikkön palveluissa, joiden avulla voidaan selvittää, miten viranomaisten asiakkaina toimivat tahot ovat hoitaneet julkiset velvoitteet esimerkiksi verottajan suuntaan.

Palvelun avulla Tekes voi nopeasti saada selville, onko yritys hoitanut asianmukaisesti erityisesti yritystalouteen liittyvät viranomaisvelvoitteensa ja parantaa näin entisestään rahoituksen kohdentamista. Tekes voi käyttää palvelua päätösvaiheessa erityisesti uusia asiakkaita valittaessa ja rahoituksen maksamisen yhteydessä.

Mirka Moilanen