Jäsenkunta muuttuu – haasteisiin tullaan vastaamaan

23.2.2011

On hienoa, että järjestö näkee muutoksen tarpeen. Siinä tiivistetysti yrittäjäjärjestön aloittaman kehittämisohjelman saama vastaanotto neuvottelupäivillä.

Soraääniä ei salissa kuulunut, kun paikallisyhdistysten ja toimialajärjestöjen puheenjohtajat käyttivät tyytyväisiä puheenvuoroja Suomen Yrittäjien järjestöpäällikkö Petri Rajaniemen esittelemästä järjestön kehittämisohjelmasta.
Otammeko aloitteen ja suuntaamme Suomen Yrittäjiä järjestönä 2010-luvulta eteenpäin, Petri Rajaniemi kysyi ja sanoi kyseessä olevan käyttöjärjestelmän päivittäminen 2010-luvulle.
− Tarvitsemme uutta hyvää entisen lisäksi.
Esityksen tarkoituksena oli pikemminkin herättää kysymyksiä kuin tarjota vastauksia.
− Paikallisyhdistykseen ja Suomen Yrittäjiin liittyminen ei ole yrittäjille itsestäänselvyys. Tarjontaa ja kilpailua on kovin paljon niin verkossa kuin livenä. Yrittäjäliike ei ole yksin ilmiön kanssa.
Yrittäjyys ja jäsenistö muuttuvat
SY:n haasteena on vastata muuttuvan jäsenkunnan muuttuviin tarpeisiin ja näin turvata järjestön tulevaisuus ja elinvoimaisuus myös jatkossa.
Suomen Autokoululiiton toimitusjohtaja Kaija Savolainen tervehti kehittämissuunnitelmia tyytyväisenä ja kertoi haasteiden olevan heillä samat kuin Suomen Yrittäjissä. Tarvitsemme järjestöön uutta henkeä ja uutta verta, Savolainen sanoi.
− Loistava esitys. Tämä antoi lähtökohdan lähteä puhumaan oman alueen yrittäjille, Helsingin Yrittäjien Töölön kaupunginosayhdistyksen tuore puheenjohtaja Tuula Styrman kommentoi Petri Rajaniemen esitystä.
Koneyrittäjien liiton puheenjohtaja Asko Piirainen Sotkamosta on huomannut omassa järjestössään, että nuoret eivät enää liity järjestöön jäsenhankinnalla vaan selailevat järjestön nettisivuja ja ulostuloja tehden vasta sitten päätöksen mukaan lähtemisestä.
− Järjestöstä antamallamme mielikuvalla on vaikutusta. Uskon, että nuoret tietävät jo alastaan paljon enemmän, ovat käyneet enemmän kouluja kuin aiemmin ja ovat sen seurauksena hyvin kriittisiä etujärjestönkin suhteen. 
Puheenjohtaja Mikko Simolinna summasi neuvottelupäivillä esityksen ja yleisöpuheenvuorojen viestin sanoen, että tässä meillä on vahva visio ja missio, josta on hyvä lähteä eteenpäin.
Yrittäjyyden moninaisuuden tulee näkyä
− Suomen Yrittäjien ilmeen pitää muuttua niin, että järjestön imagossa näkyy yrittämisen moninaisuus. On myös näytettävä, että kaikki yrittämisen muodot halutaan joukkoon mukaan, Kouvolan Yrittäjien puheenjohtaja Siru Vainio kuvailee.
− Yrittämisen juttu on vapaus, luovuus ja sallivuus. Näiden pitää näkyä järjestön ilmeessä. Tärkeää on myös positiivisuus ja hyvä fiilis.
Järjestön kehittämistyö on ennen kaikkea jäsenten kuuntelemista, Vainio ja Piirainen painottavat. Näin on tarkoitus myös edetä, Rajaniemi sanoo. Keskustelun käyminen mahdollistetaan myös verkkotyökaluin ja järjestämällä tilaisuuksia. Mutta erityisen tärkeää on nyt kuunnella niitä, jotka eivät ole vielä liittyneet jäseneksi, tai ovat jo eronneet järjestöstä.
Lisätietoja kehittämisohjelmasta antavat SY:n toimitusjohtaja Jussi Järventaus ja järjestöpäällikkö Petri Rajaniemi.
*Lue koko juttu helmikuun YrittäjäSanomista.Teksti ja kuva: Riikka Koskenranta