Pk-yritysten odotukset tasaantuneet

16.2.2011

Pirkanmaan Yrittäjien, Finnveran Tampereen aluekonttorin sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen teettämän pk-yritysbarometrin mukaan suomalaisten pk-yritysten odotukset suhdanteiden ja oman liiketoiminnan kehityksestä ovat tasaantuneet viime vuoden jyrkän nousun jälkeen. Yritykset arvioivat alkaneen vuoden olevan liiketoiminnalle suhteellisen hyvän, mutta talouskasvun ei uskota enää kiihtyvän. Pirkanmaalla kyselyyn vastasi 589 ja koko maassa 3900 pk-yritystä.

Työllisyyden odotetaan nousevan
Pirkanmaalla toimivat pk-yritykset näkevät henkilöstömäärien osalta suhdannenäkymien nousevan, syksyyn 2010 verrattuna. 68 % Pirkanmaan pk-yrityksistä uskoo henkilökunnan määrän osalta suhdannenäkymät yhtä suuriksi seuraavan vuoden kuluttua. Henkilöstömäärien muutosta kuvaava saldoluku on Pirkanmaalla prosentin korkeampi kuin koko maan saldoluku.
 
Työllistämisen esteet
Pirkanmaan pk-yritysten työllistämisen pahimmat esteet ovat kysynnän riittämättömyys tai epävakaus. Toisena työllistämistä estävänä tekijä alueella on työvoiman saatavuus. Jos pk-yrityksellä on tarve työllistää ja vakaa kysyntätilanne, pahin palkkaamisen este Pirkanmaalla on työvoiman saatavuus (32 %). Toiseksi pahin este oli työn sivukulut, joiden osuus oli Pirkanmaalla 26 prosenttia.

 
Rahoitus
Pirkanmaan alueen yrityksistä 26 prosenttia oli ottanut ulkopuolista rahoitusta viimeisten 12 kuukauden aikana. Finnveran suhdannelainaa/-takausta aikoo pirkanmaalaisista ulkopuolista rahoitusta hakevista yrityksistä hakea hieman reilu neljännes. Tärkeimpänä käyttötarkoituksena rahoitukselle pidetään alueella rahoituksen ottamista käyttöpääomaksi tai koneiden ja laitteiden laajennusinvestointeihin. 
 
Kasvuhakuisuus
Pirkanmaalla 43 % pk-yrityksistä yrittää kasvaa mahdollisuuksien mukaan. Yrityksen toiminnan loppumista seuraavan vuoden aikana puolestaan ennakoi 2 prosenttia. Voimakkaasti tai mahdollisuuksien mukaan kasvavia pk-yrityksiä on Pirkanmaalla yhteensä 51 prosenttia.
.  
Maksuongelmat vähentyneet, kannustava verotus tärkeintä talouspolitiikassa 
Talouskriisin pitkän varjon väistyminen heijastuu maksuvaikeuksien asteittaisena vähenemisenä. Lähivuosien tärkeimmäksi talouspolitiikan tavoitteeksi pk-yritykset nimeävät barometrin mukaan yrittämiseen ja työntekoon kannustavan verotuksen.
 
 
Lisätietoja   
 
Pirkanmaan Yrittäjät                              
Toimitusjohtaja                                       
Jari Jokilampi