Ajankohtaista

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat positiiviset, mutta kasvu jää hitaaksi. Koko maan pk-yrityksistä 44 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana. Yhdeksän prosenttia pelkää niiden heikkenevän. Suhdannenäkymien saldoluku nousi kolmella yksiköllä, kertoo tänään julkaistu Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön tilaama Pk-yritysbarometri. Taloustutkimuksen tekemään barometriin saatiin valtakunnallisesti vastaus 4800 yrityksestä. Pirkanmaalla kyselyyn vastasi lähes 500 pk-yrittäjää.
Verkostoituminen, lakineuvonta ja muut palvelut, edunvalvonta sekä hyvät jäsenedut – ja mahtava porukka! Siinä monta hyvä syytä olla Yrittäjien jäsenenä.
Yrittäjät tietävät toukokuussa 2018 voimaan tulevasta uudesta EU:n tietosuoja-asetuksesta edelleen vähän. Syytä olisi, sillä valvonta tehostuu ja sanktiot kovenevat.Tietosuojavaltuutetun toimisto on nyt julkaissut oppaan aiheesta.
Suomen Yrittäjät suhtautuu valtion tieverkon yhtiöittämisen tuomiin hyötyihin varauksellisesti.
Suomalainen kunta on tänä päivänä palvelutehdas. Sen tulee olla toimintaedellytysten luoja ja ennen kaikkea verkostojen luoja. Näin sanoo yrittäjäjärjestön toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.
Pirkanmaan Yrittäjät on asettanut tavoitteekseen saada yli 400 pirkanmaalaista yrittäjää ehdolle huhtikuussa 2017 pidettäviin kuntavaaleihin.
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) varoittaa kaupparekisterin asiakkaita uusista huijauslaskuista, joita voi erehtyä pitämään virallisen European Business Registerin lähettäminä.
Eduskunta hyväksyi 9.12.2016 hallituksen esityksen yrittäjävähennystä koskevaksi lainsäädännöksi. ​Yrittäjävähennys asettaa erilaiset yritysmuodot verotuksessa enemmän samalle viivalle. – Se on tasavertaisuuskysymys ja hyödyttää erityisesti kaikkein pienimpiä yrityksiä, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.
Pirkanmaan Yrittäjien syyskokous valitsi uuden hallituksen jäsenet torstaina 8. joulukuuta. Vastavalittu hallitus aloittaa työskentelyn heti vuodenvaihteen jälkeen. Hallituskoon uudistamisen myötä järjestön toiminta on tulevaisuudessa entistä avoimempaa ja selkeämpää.
Lakineuvontaa jatkossa myös iltaisin - "Lisäämme neuvontaresursseja, luomme asiakirjapankin ja pidennämme palveluaikoja"
RSS ATOM