Ajankohtaista

Suomen Yrittäjien ylläpitämä yrityskauppapaikka Yrityspörssi, www.yrittajat.fi, on laajentunut usean toimijan yhteishankkeeksi, jonka avulla yrityksen myyjät ja ostajat kohtaavat toisensa entistä helpommin. Yrityspörssi on ilmoitusmäärältään maan suurin yrityskauppapaikka, jossa on julkaistuna yli 300 yrityksen myynti- ja ostoilmoitusta. Yrittäjien ikääntymisen johdosta omistajanvaihdos on ajankohtainen asia tuhansissa pienyrityksissä. Yrityspörssin avulla edistetään omistajanvaihdoksia silloin, kun yritykselle ei löydy jatkajaa perhepiiristä. Lähes 62 % viime vuoden aikana Yrityspörssiin myynti-ilmoituksen jättäneistä kertoi yrityksen myynnin syyksi yrittäjän ikääntymisen. Muita syitä yrityksen myyntiin olivat yrittäjän siirtyminen palkkatyöhön ja henkilökohtaiset syyt.
Äitiysvapaan kustannuksista on esitetty julkisuudessa ristiriitaista tietoa. Työnantaja kantaa keskimäärin yli puolet kaikista vanhemmuuden kustannuksista.
Punkalaitumen Sanomat 14.4.2011
Suomalaista yrittäjistä vain joka kolmas (34,5 %) on nainen. Naisten osuus yrittäjistä on korkein Jämsän, Raahen ja Imatran seutukunnissa, joissa lähes 40 prosenttia yrittäjistä oli vuonna 2009 naisia, kertoo tilastokeskus. Yläpäähän sijoittui myös Helsinki 36,3 prosentin naisyrittäjäosuudellaan. Yrittäjien osuus kaikista työllisistä on pysynyt noin kymmenen prosentin tasolla.
Maksuvelvoitteitaan laiminlyövät toimijat vahingoittavat rehellisten yrittäjien toimintamahdollisuuksia, muistuttaa Suomen Yrittäjät. SY pitääkin hyvänä, että harmaan talouden estämiseen otetaan käyttöön uusia tehokkaita keinoja.
Punkalaitumen kunnanjohtaja Antero Alenius on valittu Hämeenkyrön kunnanjohtajaksi. Hämeenkyrön valtuusto päätti asiasta äänestyksen jälkeen äänin 23-12. Äänestyksessä Aleniuksen vastaehdokkaana oli Urjalan kunnanjohtaja Hannu Maijala. Asiasta kertoo mm. Punkalaitumen Sanomien verkkosivut 28.3.
Yrittäjän veroaste on yli kolme prosenttiyksikköä korkeampi kuin saman tulotason omaavan palkansaajan.
Yrittäjän veroaste on yli 3 % -yksikköä korkeampi kuin saman tulotason omaavan palkansaajan. Tähän tulokseen päädytään, kun otetaan huomioon ansio- ja pää-omatuloista maksettavat verot sekä lakisääteiset vakuutusmaksut. Tulotasona on käytetty yrittäjien keskimääräisiä veronalaisia tuloja, jotka olivat 38 240 euroa vuonna 2009. Tällä tulotasolla yrittäjän veroaste oli 33,0 prosenttia ja palkansaajan 29,6 prosenttia. Tiedot ilmenevät Suomen Yrittäjien laatimasta Yrittäjien verot ja tulot –selvityksestä, joka perustuu verohallinnon keräämiin tietoihin YEL -vakuutettujen yrittäjien ja palkansaajien tuloista ja veroista vuoden 2009 verotuksessa.
Ongelma pahin harvaan asutulla maaseudulla
Pirkanmaalla lähes kaikkien seutukuntien talousnäkymät ovat parantuneet. Erityistä parannusta viime vuoteen verrattuna on tapahtunut Etelä-Pirkanmaalla.
RSS ATOM