Ajankohtaista

Punkalaitumen kunnanjohtaja Antero Alenius on valittu Hämeenkyrön kunnanjohtajaksi. Hämeenkyrön valtuusto päätti asiasta äänestyksen jälkeen äänin 23-12. Äänestyksessä Aleniuksen vastaehdokkaana oli Urjalan kunnanjohtaja Hannu Maijala. Asiasta kertoo mm. Punkalaitumen Sanomien verkkosivut 28.3.
Yrittäjän veroaste on yli kolme prosenttiyksikköä korkeampi kuin saman tulotason omaavan palkansaajan.
Yrittäjän veroaste on yli 3 % -yksikköä korkeampi kuin saman tulotason omaavan palkansaajan. Tähän tulokseen päädytään, kun otetaan huomioon ansio- ja pää-omatuloista maksettavat verot sekä lakisääteiset vakuutusmaksut. Tulotasona on käytetty yrittäjien keskimääräisiä veronalaisia tuloja, jotka olivat 38 240 euroa vuonna 2009. Tällä tulotasolla yrittäjän veroaste oli 33,0 prosenttia ja palkansaajan 29,6 prosenttia. Tiedot ilmenevät Suomen Yrittäjien laatimasta Yrittäjien verot ja tulot –selvityksestä, joka perustuu verohallinnon keräämiin tietoihin YEL -vakuutettujen yrittäjien ja palkansaajien tuloista ja veroista vuoden 2009 verotuksessa.
Ongelma pahin harvaan asutulla maaseudulla
Pirkanmaalla lähes kaikkien seutukuntien talousnäkymät ovat parantuneet. Erityistä parannusta viime vuoteen verrattuna on tapahtunut Etelä-Pirkanmaalla.
On hienoa, että järjestö näkee muutoksen tarpeen. Siinä tiivistetysti yrittäjäjärjestön aloittaman kehittämisohjelman saama vastaanotto neuvottelupäivillä.
Suomalaistalouksista keskimäärin 86 prosentilla on Internet-yhteys.
Kolmasosa suomalaisista pienyrittäjistä on ollut mukana toteuttamassa kotisivuja tai on tehnyt ne itse. Yli 50 prosenttia tekisi tarvittaessa yrityksensä tai yhdistyksensä kotisivut itse tai pyytäisi tuttua ihmistä tekemään sivut.
Pirkanmaan Yrittäjien, Finnveran Tampereen aluekonttorin sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen teettämän pk-yritysbarometrin mukaan suomalaisten pk-yritysten odotukset suhdanteiden ja oman liiketoiminnan kehityksestä ovat tasaantuneet viime vuoden jyrkän nousun jälkeen. Yritykset arvioivat alkaneen vuoden olevan liiketoiminnalle suhteellisen hyvän, mutta talouskasvun ei uskota enää kiihtyvän. Pirkanmaalla kyselyyn vastasi 589 ja koko maassa 3900 pk-yritystä.
Punkalaitumen Yrittäjät ry:n hallitus kokoontui 14.2. ja päätti mm. seuraavista asioista:
RSS ATOM