Ajankohtaista

Kansanedustaja Martti Mölsälle (ps) luovutettiin Suomen Yrittäjäristin Suurristi 1.4.2012 Punkalaitumella järjestetyssä syntymäpäiväjuhlakonsertissa. Suurristin Mölsälle luovuttivat Pirkanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Veikko Kiili ja varapuheenjohtajat Janne Vuorinen ja Samuli Suonpää sekä Punkalaitumen Yrittäjät ry:n kunniapuheenjohtaja Kauko Niemi.
Yrittäjän veroaste on 3,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin palkansaajan, jolla on sama tulotaso. Tähän tulokseen päädytään, kun otetaan huomioon ansio- ja pääomatuloista maksettavat verot sekä lakisääteiset vakuutusmaksut. Tulotasona on käytetty yrittäjien keskimääräisiä veronalaisia tuloja, jotka olivat 40 638 euroa vuonna 2010. Tällä tulotasolla yrittäjän veroaste oli 33,2 prosenttia ja palkansaajan 29,7 prosenttia.
Vuosi 2011 oli odotetumpaa parempi suomalaisille pk-yrittäjille. Kahdessa kolmesta yrityksestä liikevaihto kasvoi ja samalla tappiollisten osuus laski.
On varsin myönteistä, että hallitus edistää yritystoimintaa uusilla verokannusteilla, jotka vauhdittavat pienten ja keskisuurten yritysten kasvua, investointeja sekä riskillisen pääoman sijoittamista kasvuhakuisiin yrityksiin. - Tältä osin hallituksen päätökset ovat monelta osin Suomen Yrittäjien tavoitteiden mukaisia. Näillä toimilla edistetään talouskasvua, työllisyyttä ja tätä kautta valtiotalouden tasapainottumista, toteaa Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus.
Hallitus edistää yritystoimintaa uusilla verokannusteilla, jotka vauhdittavat etenkin pienten ja keskisuurten yritysten kasvua, investointeja sekä riskillisen pääoman sijoittamista kasvuhakuisiin yrityksiin.
Hallituksen kaavailema kuntauudistus on myös pk-yritysten kannalta merkittävä muutostekijä. Toistaiseksi keskustelu on keskittynyt lähinnä kuntien lukumäärästä ja rakenteista kiistelemiseen.
Tilastokeskuksen mukaan ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat 7,2 prosenttia vuoden 2011 helmikuusta vuoden 2012 helmikuuhun.
Lausunto kunnallishallinnon rakenneryhmän selvityksestä ”Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne”
Yrittäjien pitäisi olla enemmän huolissaan siitä, mitä tietoja heidän yrityksestään julkaistaan, kertoo tilitoimisto Hawconin toimitusjohtaja Vuokko Mäkinen.
Suomen Yrittäjien Järventaus Elorannan raportista: Suomen Yrittäjien toimitusjohtajan Jussi Järventauksen mielestä maan hallituksen on syytä ottaa varteen selvitysmies Jorma Elorannan ehdotukset, sillä hallitusohjelma on investointien lisäämisen kannalta vaisu. - Selvitysmies on tehnyt oikean havainnon todetessaan, että Suomen talouden rakenteiden heikentyminen on käynnissä, Järventaus sanoo.
RSS ATOM