Ajankohtaista

Lähde ehdokkaaksi kuntavaaleihin!
Rahoitusongelmia kokeneista mikroyrityksistä lähes puolet ja pienistä yrityksistä yli 40 prosenttia ei saa ulkoista rahoitusta lainkaan. Näistä yrityksistä yli 80 prosentilla toiminnan jatkuvuus on joko vaarantunut tai liiketoimintaa on pystytty jatkamaan vain olennaisesti suunnitellusta poikkeavalla tavalla. Tiedot ilmenevät Yritysrahoituskyselystä, joka toteutettiin huhtikuussa. Kyselyyn vastasi 3 531 yritystä. Pk-yritysten rahoitus lepää voimakkaasti pankkien varassa. Lainaa tarvitaan etenkin käyttöpääomaa sekä kone- ja laiteinvestointeja varten. Kyselyssä todetaankin, että yritysten rahoitusrakenteen monipuolistuminen olisi perusteltua, koska Suomen talouden pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat heikkenemässä ja koska pankkisääntelyn kiristymisen vuoksi muiden rahoituskanavien merkitys voi kasvaa. Mikroyrityksistä joka viides ja pienistä yrityksistä neljä kymmenestä on hankkinut tai yrittänyt hankkia ulkoista rahoitusta edellisen 12 kuukauden aikana. Yrittäjäsanomat toimitus@yrittajat.fi
Valtioneuvoston periaatepäätöksenä tänään julkaistussa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa todetaan, että erityisesti pienyrittäjiä on voitava suojata nopeasti ja tehokkaasti vilpilliseltä ja harhaanjohtavalta markkinoinnilta. - Valtioneuvoston periaatepäätös on tärkeä ja osoittaa, että kymmeniä tuhansia pienyrittäjiä koskevaan ongelmaan on poliittista tahtoa puuttua, toteaa Suomen Yrittäjien lainopillinen asiamies Tiina Toivonen.
Työ- ja elinkeinoministeriö on toimittanut lausunnolle ehdotuksen, jossa esitetään useita merkittäviä parannuksia yrittäjän ja tämän perheenjäsenen työttömyysturvaan. Yrittäjä tai hänen perheenjäsenensä pääsisi jatkossa nykyistä helpommin työttömyysturvan piiriin, kun yritystoiminta päättyy. Yrittäjän sosiaaliturvaa kehitettäessä juuri työttömyysturvan korjaukset ovat tärkeimmät.
Punkalaitumen Yrittäjät järjestää Laitumen Y-ajot heinäkuun 28. päivä. Viime kesänä järjestetyyn liikennekilpailuun osallistui 10 autokuntaa. Kilpailun tarkoituksena on tehdä tutuksi punkalaitumelaisia yrittäjiä ja yrityksiä. Yrittäjien hallitus valitsee kilpailuun mukaan otettavat yritykset ilmoittautuneiden joukosta 18.6. Yritykset voivat ilmoittautua kilpailuun Punkalaitumen Yrittäjien nettisivuilla. Osallistumismaksu on 100 euroa/yritys.
Sastamalaisessa tehtaassa on luvattu työllistää 35 nuorta, sillä nuorista työntekijöistä on ollut vain hyviä kokemuksia. Pirkanmaan Yrittäjien kampanjan tavoitteena on luoda 2000 uutta työpaikkaa.
Kuntien osuus yhteisöveron tuotosta oli viime vuonna 17 prosenttia suurempi kuin vuonna 2010.
Eduskunnan käsittelyssä on hallituksen esitys, jolla siirrettäisiin työttömyysvakuutusmaksun perintä tapaturmavakuutusyhtiöiltä työttömyysvakuutusrahastolle. Se lisäisi yrittäjien hallinnollista taakkaa.
Suomen Yrittäjien kunnallisvaaliohjelma esiteltiin tänään Kunnallisjohdon seminaarissa.
Pirkanmaan Yrittäjät ry palkitsi tiistai-iltana Tuotantoyhtiö Legendan yrittäjätiimin vuoden luovana yrittäjänä.
RSS ATOM