Ajankohtaista

Euroopan komissio on ilmoittanut julkisesta kuulemisesta koskien vuonna 2010 lokakuussa ilmestynyttä tiedonantoa Järkevä sääntely Euroopan unionissa, jossa Komissio on asettanut strategian parantaakseen eurooppalaisten säädösten vaikuttavuutta ja hyödyllisyyttä suhteessa kansalaisiin ja yrityksiin. Tällä hetkellä Komissio on tekemässä selontekoa strategian toteutuksesta, minkä vuoksi on tärkeää saada näkemyksiä erilaisilta toimijoilta ja yrityksiltä. Komissio toivoo, että konsultoinnissa keskityttäisiin seuraaviin näkökulmiin: •Miten EU:n lainsäädännön tasoa ja relevanssia voisi parantaa? •Miten EU:n lainsäädäntö pantaisiin käytäntöön tehokkaimmin? •Miten toimijoiden julkista kuulemista voisi parantaa? Järkevää sääntelyä koskeva julkinen kuuleminen on suunnattu viranomaisille, yrityksille, liike-elämän edustajille, työmarkkina- ja kansalaisjärjestöille sekä yksityishenkilöille. Komissio ottaa vastaan kommentteja 21. syyskuuta 2012 asti. Lähde: Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto
Punkalaitumen Yrittäjät ry:n jäsenmäärä oli kesälkuun lopussa 104. Vuosi sitten jäsenmäärä oli sama.
Suuressa verokeskustelussa ratkottiin valtiontalouden tulevaisuutta. – Viime aikoina on menty väärään suuntaan, varsinkin kasvun kannustamisessa ja kilpailukyvyssä, totesi veroasiantuntija Janne Juusela Porin SuomiAreenalla. – Suomen lähialueellakin on maita, joissa on huimasti matalampi verokanta. Meidän yritysverojärjestelmä ei ole enää kilpailukykyinen. Tähän on kaksi lääkettä: järjestelmä pidetään neutraalina ja veropohja laajana, jolloin verokanta on matalampi – tai sitten käytetään kohdennettuja huojennuksia. Finanssialan keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi perää kasvua. – Suomalainen malli ei selviä nykyisistä haasteista ilman kasvua. Ennen kaikkea kyse on siitä, millaiset kannustimet meillä on yksilöille, Kauppi sanoo. – Yksikään yritys ei tee päätöksiä, vaan päätöksiä tekevät aina yksilöt, hän painotti. Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Matti Vanhanen oli samoilla kasvu-urilla. – Kun valtionvelka on nykyisen kaltainen ja se kasvaa, niin tilannetta ei voida korjata millään muulla kuin talouskasvulla, hän linjasi. Paneelissa oli mukana myös kirjailija Lasse Lehtinen. "Suuri verokeskustelu" -paneelin järjesti Pörssisäätiö. Yrittäjäsanomat toimitus@yrittajat.fi
Menestyvät yritykset ovat kuntien olemassaolon elinehto. Yrittäjistä peräti 98 prosenttia ja muista suomalaisistakin 92 prosenttia on tätä mieltä. Asia käy ilmi Suomen Yrittäjien ja Kauppalehden tekemästä kyselystä, jossa selviteltiin muun muassa yrittäjien käsityksiä kunnan ja kunnanjohtajan tehtävistä. Kyselyn tulokset julkistettiin torstaina SuomiAreenassa Porissa. Sama konsensus vallitsee myös muissa yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä. Yrittäjistä 96 prosenttia on sitä mieltä, että yrittäjien ääni pitää kuulua paremmin kuntien päätöksenteossa. Muista vastaajista neljä viidestä allekirjoittaa väitteen. Ulkoistusten osalta yrittäjätkin ovat astetta varovaisempia. Yrittäjien mielestä lasten päivähoito on tärkeämpi ulkoistamisen kohde kuin vanhustenhoito. Vastaajista 80 prosenttia oli sitä mieltä, että kunnan itse tuottama vanhustenhoito kuuluu kunnan tärkeimpiin tehtäviin. Kunnallisen lastenhoidon luki kunnan tärkeimpiin tehtäviin vain 60 prosenttia yrittäjistä. Lähes kaikkien mielestä opetus on kuntien hoidettava tehtävä, kun taas alle puolet jättäisi kulttuuripaikkojen ylläpidon muiden harteille. – Tilaa ulkoistamisille siis olisi, tulkitsee tulosta Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala. Kujalan mielestä Suomen jokaisessa kunnassa pitää päättää, mitkä palvelut ulkoistetaan. – Kuntavaalien jälkeen uusilla valtuutetuilla on mahdollisuus vaikuttaa tähän. Päätöksellä on kiire, sillä kunnat eivät pysty tarjoamaan kaikkia palveluita ilman yritysten apua, Kujala sanoo. Kysely tehtiin keväällä yrittäjille sähköpostitse ja muille suomalaisille verkkokyselynä. Kyselyyn vastasi yli 800 yrittäjää eri puolilta Suomea ja yli 1 200 muuta suomalaista. Yrittäjäsanomat toimitus@yrittajat.fi
Suhtaudu varovasti ilmoituksiin tilitietojen ja laskutusosoitteiden muutoksista. Helsingin seudun kauppakamarin arvion mukaan noin neljä prosenttia suomalaisista yrityksistä on joutunut identiteettivarkauden kohteeksi. Suurien yritysten kohdalla osuus on peräti seitsemän prosenttia. Yrityksen identiteettivarkaudessa rikolliset hankkivat yrityksestä luottamuksellista tietoa ja pyrkivät tämän jälkeen esimerkiksi ohjaamaan maksuliikennettä itselleen. – Identiteettivarkailla on käytössään korkealuokkaista ict-osaamista. Varkaat voivat rakentaa uhriksi joutuneelle yritykselle hyvinkin aidon näköiset nettisivut ja käyttää näitä yritysten tai yksityishenkilöiden tietojen kalasteluun, sanoo johtaja Marko Silen Helsingin seudun kauppakamarista. – Yritysten henkilökunnan tulisikin suhtautua hyvin varovasti tilanteisiin, joissa heille ilmoitetaan asiakasyrityksen tilitietojen ja laskutusosoitteiden muutoksista tai kysellään avoimista laskuista, Silen neuvoo. Kauppakamarin selvitykseen vastasi 1681 yritystä. Yrittäjäsanomat toimitus@yrittajat.fi
Yritykset ovat olleet viime aikoina poikkeuksellisen tiheään harhaanjohtavien ilmoitusten kohteena. Yrityksille lähetettävät harhaanjohtavat laskut ja ilmoitukset yleistyvät varsinkin kesäisin. Muun muassa kesäkuun lopussa hämmennystä herätti ilmoitus, jonka palautusosoite oli Hampurissa Saksassa. Pirkanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Veikko Kiili on saanut kirjeestä paljon kyselyitä ja se postitettiin myös hänen omaan yritykseensä. – Tässä ikään kuin viranomainen olisi pyytämässä alv-numeroa, Kiili pohtii. Kirjeessä puhutaan EU:n talouspaketista, tosin kirje viittaa virheellisesti vuonna 2009 lakkautettuun Euroopan yhteisöön. – Aiempiin verrattuna tämä on sikäli erikoinen, että puhutaan talouspaketista, Kiili toteaa. – Jollain lailla tuntuu että kesälomat ovat hyvä aika näiden kirjeiden lähettäjille. Monet ovat lomatunnelmissa ja yrityksissä on paljon kesätyöntekijöitä, jotka eivät tiedä ketkä ovat vastuussa laskujen maksusta. Lue ohjeet epäilyttävien laskujen varalle ja aiempi uutinen aiheesta tästä. Yrittäjäsanomat toimitus@yrittajat.fi
Punkalaitumen Yrittäjät ry:n nettisivuilla on alkuvuonna ollut yli 9 600 eri kävijää. Viime vuonna vastaavaan aikaan kävijämäärä oli hieman yli 8 000. Kuukaudessa sivuilla vierailee keskimäärin yli 1 600 ja viikossa yli 370 eri kävijää.
Yksityinen ja turvallinen pysäköintialue Lentoparkki Oy tarjoaa Pirkanmaan Yrittäjien jäsenille 15 %:n alennuksen voimassa olevista hinnoista. Edun saat vuoden jokaisena päivänä jäsenkorttia näyttämällä ennen maksusuoritusta.
Lähde ehdokkaaksi kuntavaaleihin!
Rahoitusongelmia kokeneista mikroyrityksistä lähes puolet ja pienistä yrityksistä yli 40 prosenttia ei saa ulkoista rahoitusta lainkaan. Näistä yrityksistä yli 80 prosentilla toiminnan jatkuvuus on joko vaarantunut tai liiketoimintaa on pystytty jatkamaan vain olennaisesti suunnitellusta poikkeavalla tavalla. Tiedot ilmenevät Yritysrahoituskyselystä, joka toteutettiin huhtikuussa. Kyselyyn vastasi 3 531 yritystä. Pk-yritysten rahoitus lepää voimakkaasti pankkien varassa. Lainaa tarvitaan etenkin käyttöpääomaa sekä kone- ja laiteinvestointeja varten. Kyselyssä todetaankin, että yritysten rahoitusrakenteen monipuolistuminen olisi perusteltua, koska Suomen talouden pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat heikkenemässä ja koska pankkisääntelyn kiristymisen vuoksi muiden rahoituskanavien merkitys voi kasvaa. Mikroyrityksistä joka viides ja pienistä yrityksistä neljä kymmenestä on hankkinut tai yrittänyt hankkia ulkoista rahoitusta edellisen 12 kuukauden aikana. Yrittäjäsanomat toimitus@yrittajat.fi
RSS ATOM