Ajankohtaista

Pirkanmaan Yrittäjien tuottamat yritysuutiset palasivat kesätauon jälkeen eetteriin - nyt usealle eri kanavalle. Radio City Tampereen (ent. Radio 957) ja Radio Iskelmän taajuuksilla yritysuutiset alkoivat 20.8. Syyskuun alusta alkaen yritysuutiset kuullaan myös paikallisessa SUN Radiossa.
Loimaalainen Pemamek on saanut merkittävän kaupan Aker Philadelphian telakalta USA:sta.
Suomen Yrittäjät pitää oppisopimuskoulutukseen suunniteltuja leikkauksia liian suurina. - Kun talousnäkymät ovat näin huolestuttavat, tarvitaan nopeita ratkaisuja osaamisen päivittämiseksi. Monet ihmiset joutuvat hankkimaan jopa kokonaan uuden ammatin, johtaja Martti Pallari Suomen Yrittäjistä sanoo.
Suomessa on yritystä -sarja antaa puheenvuoron yrittäjille – heille, jotka tekevät yhteiskunnallisesti merkittävää työtä. Työllistämisen vastuu on Suomessa siirtymässä kiihtyvällä vauhdilla pienten ja keskisuurten yritysten harteille. Sarja kannustaa ihmisiä yrittäjyyteen ja purkaa yrittäjiä kohtaan tunnettuja ennakkoluuloja. Samalla nostetaan esiin yrittäjille tärkeitä puheenaiheita.
Punkalaitumen Yrittäjät ry:n hallitus päätti 20.8.2012 Punkalaitumen Golf ry:n tiloissa pitämässään kokouksessa järjestää vuoden 2012 Vuoden Yrittäjä-juhlan 2. päivä marraskuuta.
Konkurssien määrä väheni kolme prosenttia tammi–kesäkuussa 2012. Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–kesäkuussa 2012 pantiin vireille 1 559 konkurssia, mikä on 3 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä kaikissa konkurssiin haetuissa yrityksissä oli 7 284, siis samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Vireillepantujen konkurssien määrä väheni tammi–kesäkuussa teollisuutta, maa-, metsä- ja kalataloutta sekä muita palveluita lukuun ottamatta kaikilla tarkastelluilla päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät kaupan toimialalla. Yrittäjäsanomat toimitus@yrittajat.fi
Tilaajan on syyskuusta alkaen pyydettävä rakentamistoiminnassa useimmissa tilanteissa sopimuskumppanilta tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja todistukset.
Laitumen Y-ajot 2012
Työttömyys silti kasvussa, arvioi TEM. Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan työttömyys on kääntynyt kasvuun, mutta siitä huolimatta avoimiin työpaikkoihin on vaikeuksia löytää tekijöitä. Pitkään avoinna olleita työpaikkoja oli kesäkuussa edellisvuotta enemmän, vaikka avoimia työpaikkoja oli kokonaisuutena vähemmän. TEM arvioi edelleen työttömien työnhakijoiden määräksi vuositasolla 245 000 henkeä, mutta riski tilanteen heikkenemisestä on näköpiirissä. Työttömien työnhakijoiden määrä nousi huhtikuussa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan yläpuolelle. Sama kehitys jatkui touko- ja kesäkuussa, mikä osoittaa työmarkkinatilanteen heikentymistä. Yrittäjäsanomat toimitus@yrittajat.fi
Euroopan komissio on ilmoittanut julkisesta kuulemisesta koskien vuonna 2010 lokakuussa ilmestynyttä tiedonantoa Järkevä sääntely Euroopan unionissa, jossa Komissio on asettanut strategian parantaakseen eurooppalaisten säädösten vaikuttavuutta ja hyödyllisyyttä suhteessa kansalaisiin ja yrityksiin. Tällä hetkellä Komissio on tekemässä selontekoa strategian toteutuksesta, minkä vuoksi on tärkeää saada näkemyksiä erilaisilta toimijoilta ja yrityksiltä. Komissio toivoo, että konsultoinnissa keskityttäisiin seuraaviin näkökulmiin: •Miten EU:n lainsäädännön tasoa ja relevanssia voisi parantaa? •Miten EU:n lainsäädäntö pantaisiin käytäntöön tehokkaimmin? •Miten toimijoiden julkista kuulemista voisi parantaa? Järkevää sääntelyä koskeva julkinen kuuleminen on suunnattu viranomaisille, yrityksille, liike-elämän edustajille, työmarkkina- ja kansalaisjärjestöille sekä yksityishenkilöille. Komissio ottaa vastaan kommentteja 21. syyskuuta 2012 asti. Lähde: Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto
RSS ATOM