Ajankohtaista

Rakentamisen pk-yritysten kannattavuus parani vuonna 2011, kun taas suuryrityksissä suunta oli vastakkainen.
Pk-yritysten odotukset kuluvan vuoden suhdanteista ovat nyt hieman aiempaa myönteisemmät. Joka neljäs pk-yritys näkee suhdanteiden paranevan tämän vuoden aikana. Palvelualoilla odotukset ovat edelleen korkeammat kuin muilla aloilla. Myönteistä kevään 2013 barometrin tuloksissa on myös se, että henkilöstöodotukset nousivat hieman kaikilla toimialoilla. Pk-yrityksissä on edelleen enemmän henkilöstönsä määrää lisääviä kuin henkilöstön vähentämistä suunnittelevia. Parhaimpina henkilöstöodotukset ovat pysyneet palvelualoilla. Pirkanmaan Yrittäjien, Finnveran ja Pirkanmaan ELY-keskuksen teettämään kyselyyn vastasi yli 500 pirkanmaalaista yrittäjää, koko maassa yli 4600.
Pk-yritysten odotukset kuluvan vuoden suhdanteista ovat nyt hieman aiempaa myönteisemmät.
Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen (kok.) tekee töitä sen eteen, että uusi eurooppalainen hankintalaki tulisi tutuksi. Häntä hämmästyttää urbaanilegenda, jonka mukaan EU määräisi aina ostamaan halvinta. Pietikäisen mukaan kuntien ja seurakuntien palveluhankinnoissa otetaan myös usein käsittelyyn liian suuria kokonaisuuksia.
Tampereella on tänään (23.1.) käynnistetty Turvallisuustiedon välitysverkosto, joka helpottaa viranomaisten ja yritysten välistä viestinvaihtoa turvallisuusasioissa. Uutta verkostoa käyttäen turvallisuusuhista on mahdollista viestiä uudella tavalla ja erittäin nopeasti. Toiminnassa on vahvasti mukana Pirkanmaan Yrittäjät 44 paikallisyhdistyksen ja 10.500 jäsenen voimalla.
Julkisten hankintojen kansallisten kynnysarvojen nostaminen iskee kipeästi pk-yrittäjiin ja romahduttaa samalla myös kilpailun.
Harmaata taloutta hillitsemään suunniteltu laki yrittäjien kuittipakosta on tulossa hallituksen käsittelyyn kevään aikana. Voimaan laki tulisi työ- ja elinkeinoministeriön mukaan todennäköisesti loppuvuodesta.
Yrityskohtainen sopiminen käyttöön, rakennemuutos verotukseen ja koulutussopimus nuorten työllistymisen parantamiseksi.
Suomalaisten pk-yritysten liikevaihto on kasvanut hyvää vauhtia ja kassassakin on hämmästyttävästi viisi prosenttia enemmän rahaa kuin vuosi sitten.
Suomen Taloushallintoliiton tekemän kyselyn mukaan rahoituksen saatavuuden vaikeutuminen ja rahoituksen hinnan kallistuminen näkyvät pk-yrityksissä.
RSS ATOM