Ajankohtaista

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu esitetään siirrettäväksi kunnilta sosiaali- ja terveydenhuollon eli niin sanotuille sote-alueille.
Järjestäytynyt rikollisuus hyödyntää usein tietoverkkoteknologiaa yrityksiin kohdistuvissa petoksissa.
Kuntien pitää saada valita vapaammin, mitä palveluita ne tuottavat itse ja mitä ostavat muilta. Lisäksi kuntien pitää laittaa hintalaput palveluilleen.
Hankinta-asiamies palvelee Pirkanmaan alueen yrittäjiä julkisiin hankintoihin ja kilpailutuksiin liittyvissä asioissa.
EU:n komissio antoi eilen tiedoksiannon, jossa on listattu 10 pk-yritysten mielestä raskainta EU-lakia. Listalle pääsivät:
Yrittäjän käteen jäävän tulon kokonaisverorasitus ratkaisee yrittäjyyden kannustavuuden. Suomen hallitus kaavailee nyt yhteisöveron laskua, jonka myötä myös osinkovero saattaa kiristyä nykyisestä. Näin ollen yrittäjän kokonaisverotus kiristyisi.
Yli-iiläinen taksiyrittäjä koki ikävän yllätyksen, kun hänen kotikuntansa liittyi vuodenvaihteessa Oulun kaupunkiin.
Punkalaitumen Yrittäjien hallitus päätti 18.2. pitämässään kokouksessa esittää Punkalaitumen kunnan yrittäjätoimikuntaan yrittäjäedustajiksi Laura Jonkkaa, Martti Mölsää ja Pekka Punkia.
Punkalaitumen kunnan, Punkalaitumen Yrittäjien ja Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy:n järjestämä elinkeinoilta kiinnosti punkalaitumelaisia yrittäjiä.
Työ- ja elinkeinoministeriö on lyönyt pöytään kovat työllisyystavoitteet.
RSS ATOM