Ajankohtaista

Kuntien pitää saada valita vapaammin, mitä palveluita ne tuottavat itse ja mitä ostavat muilta. Lisäksi kuntien pitää laittaa hintalaput palveluilleen.
Hankinta-asiamies palvelee Pirkanmaan alueen yrittäjiä julkisiin hankintoihin ja kilpailutuksiin liittyvissä asioissa.
EU:n komissio antoi eilen tiedoksiannon, jossa on listattu 10 pk-yritysten mielestä raskainta EU-lakia. Listalle pääsivät:
Yrittäjän käteen jäävän tulon kokonaisverorasitus ratkaisee yrittäjyyden kannustavuuden. Suomen hallitus kaavailee nyt yhteisöveron laskua, jonka myötä myös osinkovero saattaa kiristyä nykyisestä. Näin ollen yrittäjän kokonaisverotus kiristyisi.
Yli-iiläinen taksiyrittäjä koki ikävän yllätyksen, kun hänen kotikuntansa liittyi vuodenvaihteessa Oulun kaupunkiin.
Punkalaitumen Yrittäjien hallitus päätti 18.2. pitämässään kokouksessa esittää Punkalaitumen kunnan yrittäjätoimikuntaan yrittäjäedustajiksi Laura Jonkkaa, Martti Mölsää ja Pekka Punkia.
Punkalaitumen kunnan, Punkalaitumen Yrittäjien ja Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy:n järjestämä elinkeinoilta kiinnosti punkalaitumelaisia yrittäjiä.
Työ- ja elinkeinoministeriö on lyönyt pöytään kovat työllisyystavoitteet.
Rakentamisen pk-yritysten kannattavuus parani vuonna 2011, kun taas suuryrityksissä suunta oli vastakkainen.
Pk-yritysten odotukset kuluvan vuoden suhdanteista ovat nyt hieman aiempaa myönteisemmät. Joka neljäs pk-yritys näkee suhdanteiden paranevan tämän vuoden aikana. Palvelualoilla odotukset ovat edelleen korkeammat kuin muilla aloilla. Myönteistä kevään 2013 barometrin tuloksissa on myös se, että henkilöstöodotukset nousivat hieman kaikilla toimialoilla. Pk-yrityksissä on edelleen enemmän henkilöstönsä määrää lisääviä kuin henkilöstön vähentämistä suunnittelevia. Parhaimpina henkilöstöodotukset ovat pysyneet palvelualoilla. Pirkanmaan Yrittäjien, Finnveran ja Pirkanmaan ELY-keskuksen teettämään kyselyyn vastasi yli 500 pirkanmaalaista yrittäjää, koko maassa yli 4600.
RSS ATOM