Ajankohtaista

Yrittäjien osinkoverotus säilyy edelleen kevyenä ja pääosin yhdenkertaisena. Hallitus teki 21. maaliskuuta kehysriihessään suuren rakennemuutoksen yritysverotukseen. Verotuksen painopistettä siirrettiin yrityksestä omistajalle, erityisesti pörssiyhtiöiden osakkaille. Yritystoiminnan kannalta tärkeimmät ratkaisut tehtiin yhteisöveroon ja osinkoverotukseen. Uudistuksen jälkeen yrittäjien kokonaisverotus kevenee noin 400 miljoonalla eurolla. Arvonlisäveroa ei nostettu, mutta t&k- kannustimet ja poisto-oikeudet päättyvät jo vuonna 2014.
Kaikkialla ei paineta jarrua taantuman pelossa. Esimerkiksi Punkalaitumella avattiin torstaina pieni, mutta tehokas kauppakeskus. Sen toivotaan olevan yksi askel koko kunnan kehittämiselle.
Yrittäjät antavat roimaa palautetta hallituksen toimille Suomen Yrittäjien Facebook-sivuilla, vaikka kehysriihi on vasta käynnissä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu esitetään siirrettäväksi kunnilta sosiaali- ja terveydenhuollon eli niin sanotuille sote-alueille.
Järjestäytynyt rikollisuus hyödyntää usein tietoverkkoteknologiaa yrityksiin kohdistuvissa petoksissa.
Kuntien pitää saada valita vapaammin, mitä palveluita ne tuottavat itse ja mitä ostavat muilta. Lisäksi kuntien pitää laittaa hintalaput palveluilleen.
Hankinta-asiamies palvelee Pirkanmaan alueen yrittäjiä julkisiin hankintoihin ja kilpailutuksiin liittyvissä asioissa.
EU:n komissio antoi eilen tiedoksiannon, jossa on listattu 10 pk-yritysten mielestä raskainta EU-lakia. Listalle pääsivät:
Yrittäjän käteen jäävän tulon kokonaisverorasitus ratkaisee yrittäjyyden kannustavuuden. Suomen hallitus kaavailee nyt yhteisöveron laskua, jonka myötä myös osinkovero saattaa kiristyä nykyisestä. Näin ollen yrittäjän kokonaisverotus kiristyisi.
Yli-iiläinen taksiyrittäjä koki ikävän yllätyksen, kun hänen kotikuntansa liittyi vuodenvaihteessa Oulun kaupunkiin.
RSS ATOM