Ajankohtaista

Suomen Yrittäjät on ehdottanut, että arvonlisäverokannan nousun haitallisia vaikutuksia pienyrittäjäkentässä tulisi kompensoida nostamalla perusvähennys eli arvonlisäveron liukuva alarajahuojennus 22 500 eurosta 50 000 euroon.
Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät järjestetään tänä vuonna Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Lokakuun 24. - 26. päivä järjestettävään yrittäjäjärjestön vuosittaiseen juhlatapahtumaan odotetaan 3 000 yrittäjää. Tapahtumaa varten on varattu C- ja D-hallit, ja tilaisuuden suunnittelu on kiivaimmillaan.
Aiheettomia laskuja lähettävän yrityksen asiakaspalvelun numeroon soittaminen maksaa 25 euroa minuutilta.
Noin 130 000 yrittäjää joutuu vuosittain harhaanjohtavan markkinoinnin uhriksi.
Viranomaislupiin liittyvät syyt ovat nousseet merkittäväksi esteeksi yritysten investoinneille.
Pienten ja keskisuurten yritysten taloudellinen toimintaympäristö on alkanut vahvistua, mikä näkyy odotusten hienoisena nousuna. Tämä käy ilmi tuoreesta Pk-yritysbarometrista.
Yrittäjäkyselyyn vastanneista peräti 86 prosenttia aikoo äänestää toukokuussa järjestettävissä Euroopan parlamentin vaaleissa. Vastaajista 11 prosenttia oli vielä epävarmoja ja vain kolme prosenttia kertoi, ettei äänestä.
Pk-yrittäjät ovat odottaneet hyviä uutisia taloudesta kuin kuuta nousevaa.
Selvityksen mukaan noin joka kolmas tutkituista rekisterinpitäjäyrityksistä toimii lainvastaisesti jättäessään huolehtimatta rekisterinpitäjälle kuuluvista velvoitteista.
Syksyn energiahankkeen esiselvitystyö on päättynyt ja raportti on arvioitavana ulkoisella osapuolella. Esi-selvitystyössä selvitettiin kunnan bioenergiavaroja ja -virtoja sekä niiden hyödyntämismahdollisuuksia.
RSS ATOM