Ajankohtaista

Talousvaliokunta puoltaa hallituksen esitystä kirjanpitolain muuttamisesta. Valiokunta katsoo, että hallituksen esityksessä on erityisen hyvin otettu huomioon pien- ja mikroyritykset ja pyritty vähentämään niiden hallinnollista taakkaa EU-sääntelyn asettamissa rajoissa. Valiokunnan mietintö (TaVM 16/2015 vp – HE 89/2015 vp) valmistui tiistaina 8. joulukuuta.
Punkalaitumen Yrittäjät valitsi 27.11.2015 pitämässään syyskokouksessa Laura Jonkan yhdistyksen puheenjohtajaksi.
Suuren osan osakeyhtiöistä, osuuskunnista ja yhdistyksistä on jätettävä vuodesta 2017 eteenpäin vuosi-ilmoitus sähköisesti Verohallinnolle.
Verohallinto ja Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ovat uudistaneet yhteisen yritys- ja yhteisötietosivuston, ytj.fi:n.
Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen pyrkii terveyserojen kaventamiseen ja kustannusten hallintaan. Uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu kuntaa suuremmille itsehallintoalueille, toteutetaan sote-palveluiden integraatio ja rakenneuudistus, yksinkertaistetaan nykyistä monikanavarahoitusta ja selvitetään mahdollisuudet laajentaa asiakkaan valinnanvapautta.
Yrittäjiä puhuttavat tällä hetkellä verot, työehtosopimukset ja harhaanjohtava markkinointi.
Työnantaja voi hakea takaisin Verohallintoon maksettuja työnantajan sosiaaliturvamaksuja esimerkiksi tilanteessa, jossa työntekijä jää sairauslomalle.
Punkalaitumen Vuoden 2015 Yrittäjä julkistettiin 30.10.2015 klo 19.00 alkaneessa tilaisuudessa Punkalaitumen kunnantalossa. Punkalaitumen Vuoden 2015 Yrittäjä on Juha Kouvo. Hän viljelee Iso-Kouvo nimistä tilaa Punkalaitumen Kanteenmaassa. Tila työllistää 8 perheen ulkopuolista työntekijää ja sen liikevaihto oli vuonna 2014 n. 3 m€. Tilalla on tällä hetkellä 800 emakkosikaa ja 2 500 lihasikaa.
Mikael Pentikäinen uskoo yrittäjyyden nostavan Suomen taloudellisista vaikeuksista.
RSS ATOM