Ajankohtaista

Kauppalehti kokosi tärkeimmät yrittäjiä koskevat muutokset, jotka toteutuvat vuoden vaihteen jälkeen.
Uusi EU-direktiivi vaatii yrittäjiä ilmoittamaan esimerkiksi kuluttajariitalautakunnan yhteystiedot omilla verkkosivuillaan.
Pirkanmaan Yrittäjien syyskokous valitsi keskiviikkona 9.12. nykyisen puheenjohtajansa Veikko Kiilin jatkamaan tehtävässään. Kaksivuotinen puheenjohtajakausi käynnistyy 1.1.2016, Kiilille puheenjohtajakausi on jo kolmas.
Pirkanmaan Yrittäjien puheenjohtajana jatkaa Veikko Kiili. Hän vaikuttaa aktiivisesti Mouhijärven Yrittäjissä.
Vain työlakeja muuttamalla varmistetaan, että paikallinen sopiminen sallitaan kaikissa yrityksissä ja nykyistä useammasta työehdosta.
Talousvaliokunta puoltaa hallituksen esitystä kirjanpitolain muuttamisesta. Valiokunta katsoo, että hallituksen esityksessä on erityisen hyvin otettu huomioon pien- ja mikroyritykset ja pyritty vähentämään niiden hallinnollista taakkaa EU-sääntelyn asettamissa rajoissa. Valiokunnan mietintö (TaVM 16/2015 vp – HE 89/2015 vp) valmistui tiistaina 8. joulukuuta.
Punkalaitumen Yrittäjät valitsi 27.11.2015 pitämässään syyskokouksessa Laura Jonkan yhdistyksen puheenjohtajaksi.
Suuren osan osakeyhtiöistä, osuuskunnista ja yhdistyksistä on jätettävä vuodesta 2017 eteenpäin vuosi-ilmoitus sähköisesti Verohallinnolle.
Verohallinto ja Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ovat uudistaneet yhteisen yritys- ja yhteisötietosivuston, ytj.fi:n.
Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen pyrkii terveyserojen kaventamiseen ja kustannusten hallintaan. Uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu kuntaa suuremmille itsehallintoalueille, toteutetaan sote-palveluiden integraatio ja rakenneuudistus, yksinkertaistetaan nykyistä monikanavarahoitusta ja selvitetään mahdollisuudet laajentaa asiakkaan valinnanvapautta.
RSS ATOM